• UNIKULTUR vill främja konst- och kulturintresse och hålla skaparinspirationen vid liv för dem som vill vara aktiva inom konst- och kulturområdet i Sigtuna med omnejd. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Sigtuna folkhögskola.
  • UNIKULTUR arrangerar konstutställningar och kulturarrangemang, studieverksamhet och övriga aktiviteter , och skapar tillfällen för samtal om konst och kultur.

UNIKULTUR på Facebook